home » builders » builder's lessons » drink liquid types

Drink liquid types

If value4 is set to 0 the container junks when empty. If value4 is set to 1 the container can be refilled when empty.

LIQ_WATER      0
LIQ_BEER      1
LIQ_WINE      2
LIQ_ALE       3
LIQ_DARK_ALE    4
LIQ_WHISKEY     5
LIQ_JUICE      6
LIQ_SPIRITS     7
LIQ_PORT      8
LIQ_SLIME_MOLD   9
LIQ_MILK      10
LIQ_TEA       11
LIQ_COFFEE     12
LIQ_BLOOD      13
LIQ_SALTWATER    14
LIQ_COLA      15
LIQ_MEAD      16
LIQ_GROG      17